Q.1
Šta je priroda?

44a6bcba4130c407742fb20

Q.2
Šta čini živu prirodu?

s2997

Q.3
Šta čini neživu prirodu?

342

Q.4
Koji su uslovi za život?

animacija fotosinteza1

Q.5
Zašto se ptice u jesen sele na jug?

54b4528277fd7d6a17312eab78348cec

Q.6
Zašto je vazduh čistiji u prirodi nego u gradu?

390723333

Q.7
Šta izučava ekologija?

5796bd080c763fe7056ea4c9567b3483